කාර් එකේ වයර් නැති ෆෝන් චාර්ජර් එකක් මට පාවිච්චි කරන්න පුලුවන්ද?

ඔබේ මෝටර් රථය දැනටමත් සවි කර ඇති රැහැන් රහිත ආරෝපණයකින් නොපැමිණෙන්නේ නම්, ඔබ ඔබේ වාහනය තුළ රැහැන් රහිත ආරෝපණ උපාංගයක් සවි කළ යුතුයි. සම්මත පැතලි පෑඩ් සිට තොටිල්ල, සවි කිරීම් සහ කෝප්ප රඳවනයකට සරිලන සේ නිර්මාණය කර ඇති චාජර් දක්වා පුළුල් පරාසයක මෝස්තර සහ පිරිවිතරයන් ඇත.


පශ්චාත් වේලාව: මැයි -13-2021