ඩෙස්ක්ටොප් වර්ගය රැහැන් රහිත චාජර් DW06

කෙටි විස්තරය:


  • ආදානය :: DC 9V-3A හෝ 27W
  • නිමැවුම 1 :: දුරකථනය සඳහා 10W
  • නිමැවුම 2 :: දුරකථනය සඳහා 10W
  • නිමැවුම 3 :: IWatch සඳහා 3.5W
  • සම්මත:: WPC ක්වි
  • සහතික කිරීම :: CE, FCC, RoHS, MFI
  • N/W :: 187g
  • ප්‍රමාණය: 203*90*24 මි.මී.